Tietosuojakäytäntö

Käsittelemme henkilötietoja äärimmäisellä varovaisuudella ja varmistamme, että kaikki käsittely tapahtuu sovellettavien tietosuojalakien ja yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Täältä voit oppia, miten käsittelemme henkilötietojasi ja niihin liittyviä oikeuksiasi. Jos et löydä vastauksia kysymyksiisi, voit ottaa meihin yhteyttä: privacy@moodup.com

Mistä Moodup saa henkilötietoja?

Työnantajat toimittavat Moodupille tietoja työntekijöistään käsiteltäväksi, kun käsittelysopimus on allekirjoitettu ja tullut voimaan. Käsittelysopimuksessa Moodup sitoutuu varmistamaan, että henkilötietojen käsittely tapahtuu sovellettavien tietosuojalakien ja yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Miksi Moodup käsittelee henkilötietoja?

Moodup mittaa työtyytyväisyyttä ja sen vaikuttavia tekijöitä työpaikoilla. Esimiehillä on pääsy kojelautaan, jossa he voivat tulkita tuloksia eri tavoin, esimerkiksi osaston, sukupuolen ja työsuhteen keston perusteella. Täyttääkseen tämän roolin Moodup käsittelee henkilötietoja yksilöistä, jotka työskentelevät kyseisessä työpaikassa.

Mitä henkilötietoja Moodup käsittelee?

Moodup käsittelee henkilötietoja, kuten:

  • Yksilöiden tunnistetiedot, kuten nimi, henkilötunnus ja sukupuoli
  • Yksilöiden yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Kyselyihin liittyvät tiedot, kuten kyselyvastaukset ja milloin yksilö vastasi niihin Henkilötietojen käsittelyyn kuuluu muun muassa Moodupin kerääminen, rekisteröinti, säilytys, poisto, välitys ja edellä mainittujen tietojen yhdistäminen.

Voiko työnantajani nähdä, miten vastasin kyselyyn Moodupissa?

Ei, Moodup varmistaa työntekijöiden anonymiteetin vastatessaan kyselyihin. Työnantajat eivät koskaan näe yksittäisten työntekijöiden vastauksia. Moodup esittää tulokset esimiehille anonyymisti esimerkiksi asettamalla vähimmäismäärän vastaajia tulosten näyttämiseksi.

Käsittelysopimuksessa määrätään myös, että Moodup ei koskaan toimita yksittäisten työntekijöiden vastauksia kyselyihin. Työntekijöiden vastaukset poistetaan sen jälkeen, kun käsittelysopimus päättyy.

Kuka pääsee käsiksi henkilötietoihin?

Moodupin henkilöstö käsittelee henkilötietoja vain tehtävien suorittamiseksi, joihin heillä on valtuudet. Huolehdimme siitä, että henkilötietojen käsittely tapahtuu aina sovellettavien lakien ja tietosuojamääräysten mukaisesti. Kaikki Moodupin työntekijät ovat sitoutuneet vaitiolovelvollisuuteen koskien kaikkea työssään havaitsemaansa, ja tämä vaitiolovelvollisuus säilyy, kun työntekijä poistuu yrityksestä.

Työpaikan esimiehillä on pääsy vain niihin henkilötietoihin, jotka työpaikka on itse toimittanut Moodupille käsiteltäväksi. Näin ollen työpaikan esimiehet voivat nähdä esimerkiksi työntekijöiden nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, mutta eivät yksittäisten työntekijöiden vastauksia kyselyihin. Esimiehen pääsy tietoihin on hallinnoitu kyseisen työpaikan käyttämien pääsynhallintatyökalujen avulla, jotka varmistavat, että esimiehillä on vain oikeus nähdä työntekijöiden tiedot, joihin heillä on valtuudet.

Miten henkilötietojen turvallisuus varmistetaan?

Huolehdimme erilaisin toimenpitein henkilötietojen ja muiden käsittelemiemme tietojen turvallisuudesta. Voit tutustua näihin toimenpiteisiin tietoturvasivullamme: tietoturva

Kenelle Moodup toimittaa henkilötietoja?

Moodup ei koskaan toimita henkilötietoja kolmansille osapuolille. Vain vastuussa oleva taho eli työpaikan esimiehet, jotka ovat toimittaneet Moodupille henkilötietoja käsiteltäväksi, voivat saada niihin pääsyn.

Missä Moodup säilyttää henkilötietoja?

Moodup säilyttää ja käsittelee kaikki henkilötiedot EEA-alueella varmistaakseen niiden käsittelyn olevan yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen mukaista.

Kuinka kauan Moodup säilyttää henkilötietoja?

Moodup säilyttää tietoja niin kauan kuin on tarpeen täyttääkseen tehtävänsä ja sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita. Esimerkiksi kaikki työpaikan työntekijöihin liittyvät henkilötiedot poistetaan, kun palvelu- ja käsittelysopimus kyseisen työpaikan kanssa päättyy.

Kuka on vastuussa?

Työpaikat, jotka mittaavat työtyytyväisyyttä Moodupin kautta, ovat vastuussa Moodupin käsittelemistä henkilötiedoista.

Kenellä on oikeus käyttää tietoja?

Tietosuojalakien mukaan kaikilla on oikeus tietää, mitä henkilötietoja Moodup käsittelee, ja myös päästä niihin henkilötietoihin, jotka Moodup tallentaa, laillisesti asetettujen rajoitusten puitteissa.